Jesteś dobrym obserwatorem i słuchaczem? Lubisz pisać? Potrafisz oddać sedno sprawy i zaangażować innych w opowiedzianą przez siebie historię?
Sprawdź swoje umiejętności dziennikarskie!

Weź udział w konkursie na reportaż pt.

„Dzień w Zjednoczonej Europie”!

Do wygrania 10 miejsc na KURS REPORTAŻU Z MARIUSZEM SZCZYGŁEM! Zdobądź cenne umiejętności zwięzłego, zrozumiałego wyrażania swoich myśli, które przydadzą Ci się zarówno w dalszej edukacji, jak i w pracy zawodowej.
Kurs prowadzony będzie w Instytucie Reportażu w Warszawie, w dniach 17 – 18 czerwca br.
• WYGRAJ KURS REPORTAŻU
CZEKAMY NA WASZE REPORTAŻE

Reportaż to historia, która wydarzyła się naprawdę i powinna dawać do myślenia. Reportaż jest tym samym, co opowiadanie, tyle, że musi traktować o autentycznych ludziach i autentycznych zdarzeniach. Reportaż uwielbia czasowniki. W reportażu coś się dzieje i upływa czas.

 

Każdy może być bohaterem reportażu, jeśli ma ciekawą historię do opowiedzenia, ciekawe przeżycia, zajmująco opowiada. Czasem bohaterem reportażu może być sam reporter, ale tylko jeśli jego przeżycia zasługują na opisanie.

 

Temat naszego konkursu na reportaż (od minimalnie 3600 do maksymalnie 6500 znaków ze spacjami) – DZIEŃ W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE.

JAK WYGRAĆ MIEJSCE NA KURSIE REPORTAŻU?

Masz dwie szanse, aby znaleźć się w gronie zwycięzców i zdobyć miejsce na kurs:

 

1.     Weź udział w internetowej edycji konkursu i prześlij swój reportaż na adres konkurs@kursreportazu.eu do 26 kwietnia br., do godz. 24:00.

 

2.     Przyjdź 6 maja br. do namiotów Komisji Europejskiej w Miasteczku Europejskim, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

 

W godzinach 10:00 – 14:00 możesz przekazać nam swoją pracę w wersji elektronicznej (na nośniku USB) lub napisać ją, korzystając ze specjalnie w tym celu przygotowanego stanowiska komputerowego.

Czym jest Zjednoczona Europa?

Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na ten tekst, przeczytajcie poniższe wskazówki Komisji Europejskiej

Jeśli chcecie podejrzeć jak pisze się reportaże, dla inspiracji polecamy

A dokładnie rzecz ujmując: czym może być w Waszych tekstach?

 

Europa to i Lublin, i Dublin.

Europa to mała wieś i duże miasto.

Europa to stan umysłu.

Europa to przeżycia i wspomnienia.

Europa to postawa wobec świata.

Europa to także Ty, Twoje rodzeństwo, rodzice, znajomi i przyjaciele.

 

Opiszcie dzień w Zjednoczonej Europie. Może to być dzień z życia człowieka, ale i z życia miasta czy miasteczka. Może ten dzień zmienił czyjeś życie? Może dał do myślenia? Może zdarzyło się w nim coś, co nie mogłoby zdarzyć się poza Zjednoczoną Europą? Może to był dzień, który zdarza się tylko raz? A może to „dzień jak co dzień”  i właśnie dlatego warto go zapisać?

Może zainspirują Was do szukania ciekawych zdarzeń i ludzi:

  • Jesteśmy Polakami, ale jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. Ten fakt stał się ewidentną wartością w życiu Polaków.
  • Unijne „zdobycze”, te materialne i niematerialne, otaczają nas na co dzień. Możemy np. swobodnie podróżować, studiować i pracować za granicą. Często nawet nie uświadamiamy sobie, że z nich korzystamy i zauważylibyśmy dopiero ich brak.
  • W każdym momencie, gdzieś na świecie toczy się wojna. Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej (potem UE) nie toczyły ze sobą wojen od 1945 roku. Chęć zapobieżenia wojnie była jednym z fundamentów powołania Wspólnoty Europejskiej.
  • Członkostwo w UE nie jest dane raz na zawsze (Brexit!). Propaganda, połączona z niewiedzą społeczną, mogą łatwo wyprowadzić kraj z Unii. Warto, zatem budować samoświadomość i umieć krytycznie oceniać źródła informacji. Warto interesować się polityką, bo w przeciwnym razie polityka zainteresuje się nami.
  • UE nie jest strukturą idealną (ma swoje minusy), ale czy Polska poza UE byłaby przez ostatnie 13 lat w lepszej sytuacji?

Bałuk Kamil, „Wszystkie dzieci Louisa”, Warszawa 2017

„20. lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”, red. Mariusz Szczygieł, Warszawa 2009

Książek Michał, „Droga 816”, Białystok 2015

„Mur. 12 kawałków o Berlinie”, pod red. Agnieszki Wójcińskiej, Warszawa 2015

Oprzędek Konrad, „Polska sprzeda zmysły”, Warszawa 2016

Mikołajewski Jarosław, „Wielki przypływ”, Warszawa 2015

Springer Filip, „Miasto Archipelag”, Kraków 2016

Szczygieł Mariusz, „Projekt: prawda”, Warszawa 2016

Winnicka Ewa, „Angole”, Wołowiec 2014

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.

ZASADY KONKURSU

Prace należy przesyłać w języku polskim, w wersji elektronicznej, w formacie WORD (od min. 3600 – do max. 6500 znaków ze spacjami).  Na konkurs można przesłać tylko jedną pracę. W tytule maila należy wpisać „konkurs na reportaż” oraz swoje imię i nazwisko.

Edycja internetowa – 6 miejsc na kurs

  • I etap: spośród nadesłanych prac Jury wyłoni 5 zwycięskich prac.

 

  • Kolejne 5 wybranych prac zostanie umieszczonych na stronie internetowej konkursu. Internauci będą mogli głosować na najlepszy reportaż spośród tych 5 prac. Dodatkowe, 6-te miejsce na kurs, zdobędzie osoba, która uzyska najwięcej głosów internautów.

 

Prace można nadsyłać do 26 kwietnia br.

Edycja w Miasteczku Europejskim – 4 miejsca na kurs
  • I etap: spośród osób, które przekażą swój reportaż w wersji elektronicznej (na nośniku USB) lub napiszą ją, korzystając ze stanowiska internetowego w namiocie Komisji Europejskiej, Jury wybierze 3 zwycięskie prace.

 

  • II etap: spośród prac dostarczonych do namiotu Komisji Europejskiej w Miasteczku Europejskim lub napisanych w namiocie, Jury wybierze najlepszych 5 prac, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu. Dodatkowe, 4-te miejsce na kurs, zdobędzie osoba, która uzyska najwięcej głosów internautów.

 

Wyniki głosowania internautów z II etapu konkursu zostaną ogłoszone 9 maja br.

Mariusz Szczygieł
item showcase image

Zawód

Dziennikarz, reporter. Uczeń Hanny Krall, która powtarza, że pisanie polega na usunięciu wszystkiego, co zbędne i nadaniu niezbędnemu należytego rytmu.

Od 1990 roku związany z „Gazetą Wyborczą”. Autor m.in. bestsellerowych książek „Gottland” i „Zrób sobie raj”. Pierwsza z nich zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2009 oraz Nike Czytelników 2007; pierwsza i druga zostały książkami roku Warszawskiej Premiery Literackiej.

Bibliografia

„Niedziela, która zdarzyła się w środę” (1996, wyd. I) „Gottland” (2006, wyd. I) „Kaprysik” (2010) „Zrób sobie raj” (2010) „Láska nebeská”(2012) „Projekt: prawda” (2016)

Książki

Jego książki przetłumaczone są na dziewiętnaście języków. Jest także autorem antologii polskiego reportażu po 1989 roku „20. lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” i trzytomowej antologii polskiego reportażu „100/XX”.

Nagrody

Za reportaż „Śliczny i posłuszny” w „Dużym Formacie” otrzymał Nagrodę Andrzeja Woyciechowskiego 2013; Nagrodę Mediator 2013 a także tytuł Dziennikarza Roku 2013 w konkursie Grand Press. W latach 1995-2001 prowadził pierwszy w historii polskiej telewizji talk-show „Na każdy temat”. Współzałożyciel Instytutu Reportażu wraz z Pawłem Goźlińskim i Wojciechem Tochmanem.

Regulamin
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU „Dzień w Zjednoczonej Europie”

1.

Organizatorem Konkursu na reportaż pod nazwą „Dzień w Zjednoczonej Europie” (zwany dalej „Konkursem”) jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-041 Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16A.

 

2.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów Dnia Europy 2017.

 

3.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie.

 

4.

Konkurs odbywa się w dwóch edycjach:

a.

Edycja internetowa – rozpoczyna się 13.04.2017 i trwa do 4.05.2017.

b.

Edycja w „Miasteczku Europejskim” – rozpoczyna się 06.05.2017 i trwa do 09.05.2017.

 

5.

Nagrodą w Konkursie (zwaną dalej “Nagrodą”) jest udział w weekendowym kursie reportażu prowadzonym przez Pana Mariusza Szczygła.

1.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie reportażu pod nazwą “Dzień w Zjednoczonej Europie”.

 

2.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na prawa i możliwości, jakie daje fakt bycia obywatelem Unii Europejskiej, m.in. możliwość swobodnego podróżowania, pracy czy studiowania w ramach Zjednoczonej Europy.

1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 16 rok życia.

 

2.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie w całości wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz udzielenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie Uczestnika, który nie ukończył 18 lat.

 

3.

Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:

a.

Zapoznał się i akceptuje warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

b.

Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, że został poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych jest Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, jak również o przysługującym prawie do wglądu do jego danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

c.

Wyraża zgodę na publikację swojego reportażu przesłanego/napisanego na Konkurs na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu oraz na stronie www.ec.europa.eu/poland .

d.

Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku jako Uczestnika Konkursu na wszelkich znanych w momencie rozstrzygnięcia Konkursu polach eksploatacji w celach i w zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez Organizatora.

 

4.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stałym stosunku zlecenia.

 

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

 

7.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.

Głównym kryterium ocen dokonanych przez Jury Konkursu są:

a.

Forma tekstu (musi to być reportaż)

b.

Walory warsztatowe i językowe

c.

Zgodność z tematem konkursu

d.

Niebanalna interpretacja tematu

 

2.

W skład Jury wchodzą: Pan Mariusz Szczygieł oraz 2 przedstawicieli Organizatora.

1.

W Konkursie można wygrać łącznie 10 miejsc na kurs reportażu z Panem Mariuszem Szczygłem – dziennikarzem, autorem, reporterem, współzałożycielem Instytutu Reportażu.

 

2.

Prace należy przesyłać w pliku programu MS Word (min. 3600 do max. 6500 znaków ze spacjami). Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie reportaży niespełniających wymogów, co do liczby znaków.

 

3.

Uczestnik może zgłosić tylko jeden reportaż.

 

4.

Reportaże powinny opisywać historie, zdarzenia, które wydarzyły się w krajach Unii Europejskiej.

 

5.

Konkurs odbywa się w dwóch edycjach:

5.1.

Edycja internetowa – nagrody to 6 miejsc na kurs reportażu:

5.1.1.

Do Konkursu można przystąpić, przesyłając reportaż drogą mailową.

5.1.2.

I etap: 13.04.2017 – 26.04.2017 (5 miejsc do zdobycia):

5.1.2.1.

Spośród reportaży nadesłanych drogą mailową do 26.04.2017 na adres konkurs@kursreportazu.eu, Jury wybierze 5 zwycięskich prac.

5.1.2.2.

Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane 02.05.2017 na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu. Osoby, których prace zostaną opublikowane zdobywają automatycznie miejsce na kurs reportażu.

5.1.3.

II etap:  02.05.2017 – 04.05.2017 (1 miejsce do zdobycia):

5.1.3.1.

Kolejnych 5 prac wybranych przez Jury zostanie umieszczonych na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu.

5.1.3.2.

Spośród zamieszczonych na stronie konkursowej prac, internauci będą mogli głosować na najlepszy reportaż. Dodatkowe, 1 miejsce na kurs reportażu, otrzyma osoba, która uzyskała największą liczbę głosów internautów.

5.1.3.3.

Nazwisko zwycięzcy, który otrzyma 1 dodatkowe miejsce na kurs reportażu, zostanie opublikowane 05.05.2017 na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu.

5.1.4.

Prace konkursowe przesyłane mailem należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora reportażu i nazwa Konkursu, np. „Jan Kowalski_Dzień w Zjednoczonej Europie”.

5.1.5.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do pracy konkursowej przesłanej mailem, skan zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie.

5.2.

Edycja w Miasteczku Europejskim – nagrody to 4 miejsca na kurs reportażu:

5.2.1.

Do Konkursu można przystąpić w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim, podczas pikniku europejskiego, który odbędzie się 6 maja 2017 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (okolice kościoła Św. Anny).

5.2.2.

I etap: 06.05.2017 (3 miejsca do zdobycia):

5.2.2.1.

Spośród osób, które przyjdą 06.05.2017 do namiotu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim i w godzinach 10:00 – 14:00 przekażą swój reportaż w wersji elektronicznej (na nośniku USB) lub napiszą reportaż lub przepiszą go w wersji elektronicznej , Jury wybierze 3 zwycięskie prace.

5.2.2.2.

Reportaż można napisać/przepisać lub zgrać, korzystając ze stanowiska komputerowego w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim.

5.2.2.3.

Organizator zapewnia trzy stanowiska komputerowe, ale nie gwarantuje ich dostępności. Dostępność stanowisk będzie uzależniona od liczby Uczestników Konkursu, które będą chciały skorzystać ze stanowisk komputerowych w trakcie trwania pikniku europejskiego.

5.2.2.4.

Reportaże, które Uczestnicy Konkursu przyniosą na nośniku USB muszą być zapisane w pliku programu MS Word. Nośnik USB musi być czysty, zapisany w formacie plików FAT32 (system plików na nośniku USB można sprawdzić klikając na Mój komputer/dysk wymienny/ właściwości/ ogólne). Na nośniku USB nie może być żadnych katalogów, tylko plik z pracą konkursową.

5.2.2.5.

O godz. 14:45, 06.05.2017, w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zostaną podane nazwiska 3 osób, których prace zostały wybrane przez Jury, i które otrzymują Nagrody – miejsca na kurs reportażu z Mariuszem Szczygłem.

5.2.2.6.

Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie w Miasteczku Europejskim, zobowiązane są okazać dokument zawierający zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie.

5.2.2.7.

Warunkiem odebrania nagrody jest obecność Uczestników Konkursu w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w trakcie finału Konkursu o godzinie 14:45.

5.2.3.

II etap: 07.05.2017 – 08.05.2017 (1 miejsce do zdobycia):

5.2.3.1.

Spośród prac napisanych/przepisanych w wersji elektronicznej w dniu 06.05.2017 w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim lub dostarczonych w tym dniu do namiotu na nośniku USB, Jury wybierze 5 prac, które zostaną zamieszczone na stronie konkursu www.kursreportazu.eu.  

5.2.3.2.

Spośród zamieszczonych na stronie konkursowej prac, internauci będą mogli głosować w dniach 07.05.2017 – 08.05.2017 na najlepszy reportaż. Dodatkowe, 1 miejsce na kurs reportażu, otrzyma osoba, która uzyskała największą liczbę głosów internautów.

5.2.3.3.

Nazwisko zwycięzcy, który w tej edycji otrzyma 1 dodatkowe miejsce na kurs reportażu, zostanie opublikowane 09.05.2017 na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu.

 

6.

Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko reportaże napisane w języku polskim i osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw osób trzecich.

 

7.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.

 

8.

Wybrane reportaże nadesłane na Konkurs zostaną opublikowane na stronie konkursowej www.kursreportazu.eu prowadzonej przez Organizatora.

1.

Nagrodą w konkursie jest dwudniowy kurs reportażu prowadzony przez Pana Mariusza Szczygła.

1.1.

Kurs prowadzony będzie w języku polskim.

 

2.

W konkursie zostanie przyznanych 10 Nagród (każda nagroda, to jedno miejsce na kurs reportażu:

a.

Edycja internetowa – 6 zwycięzców: 5 prac wybranych przez Jury oraz 1 praca wybrana przez internautów.

b.

Edycja w Miasteczku Europejskim – 4 zwycięzców: 3 prace wybrane przez Jury oraz 1 praca wybrana przez internautów.

 

3.

Kurs odbędzie się w dniach 17 – 18 czerwca 2017 r. (sobota – niedziela) w Instytucie Reportażu w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 7.

 

4.

Nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

5.

Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

6.

Organizator Konkursu pokrywa koszty:

a.

dwudniowego kursu reportażu z Panem Mariuszem Szczygłem.

b.

noclegu z dn. 16/17 i 17/18 czerwca 2017 w wysokości 200 zł brutto/noc (ryczałt) – zwrot kosztów noclegu w wymienionej kwocie przysługuje tylko zwycięzcom Konkursu spoza Warszawy.

c.

transportu do/z Warszawy w wysokości  200 zł brutto (ryczałt) – zwrot kosztów transportu w wymienionej kwocie przysługuje tylko zwycięzcom Konkursu spoza Warszawy.

1.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają imienny voucher upoważniający ich do udziału w kursie reportażu.

 

2.

Voucher na kurs zostanie przesłany do zwycięzców Konkursu drogą pocztową (na wskazany przez nich adres) lub przekazany osobiście w namiocie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Miasteczku Europejskim, w dniu 06.05.2017.

 

3.

Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są okazać voucher oraz dokument poświadczający tożsamość Panu Mariuszowi Szczygłowi przed rozpoczęciem kursu.

 

4.

Każdemu zwycięzcy przysługuje prawo do otrzymania tylko jednego miejsca na kurs reportażu.

1.

Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną w I edycji Konkursu lub napisanie reportażu/przepisanie w wersji elektronicznej lub przegranie z nośnika USB w Miasteczku Europejskim w II edycji Konkursu) oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do reportażu/tekstu.

 

2.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i przestrzeni rozpowszechnianie jego reportażu w sposób określony w niniejszym Regulaminie przez Organizatora Konkursu.

 

3.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku jako uczestnika Konkursu na wszelkich znanych polach eksploatacji w celach i w zakresie związanym z promocją projektów realizowanych przez Organizatora.

 

4.

Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że nie będzie dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z reportażu przesłanego na Konkurs zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie tekstu na stronie internetowej www.kursreportazu.eu oraz www.ec.europa.eu/poland.

 

5.

Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs prac, które przechodzą na własność Organizatora z chwilą otrzymania przez niego zgłoszenia do udziału w Konkursie.

 

6.

Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do reportażu, nadesłanego przez niego na Konkurs, na wszelkich polach eksploatacji.

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-041 Warszawa), przy ul. Jasnej 14/16a, który przetwarza dane osobowe Uczestników w celu i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Dzień w Zjednoczonej Europie”.

 

2.

Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji nr dow. osobistego/nr legitymacji szkolnej) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie, w szczególności doręczenia/ przekazania/wręczenia mu Nagrody.

 

3.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

 

4.

Dane osobowe Uczestników będących zwycięzcami Konkursu zostaną udostępnione jedynie instytucji, której zostanie zlecone doręczenie drogą pocztową/przekazanie przyznanej w Konkursie Nagrody.

1.
W przypadku zastrzeżeń Uczestników Konkursu co do zgodności przebiegu Konkursu
z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w terminie 2 (dwóch) dni od dnia publikacji wyników każdej edycji Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja musi być przekazana listem poleconym na adres AEON, ul. Burakowska 14 lok. 22, 01-066 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL/ nr legitymacji szkolnej, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis.

 

2.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
O rozstrzygnięciu Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

 

3.
Decyzja w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

1.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs@kursreportazu.eu.

 

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie publikacji tej zmiany na stronie internetowej konkursu.

 

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji kursu reportażu.

 

4.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).

 

5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.